Trenger du
utviklere?

Med våre erfarne konsulenter tar vi på oss små og store oppdrag og hjelper deg i mål.

Våre tjenester

Programmering

Vi har dyktige utviklere med lang erfaring og kunnskap innenfor frontend, backend, databaser og skyløsninger. Vårt norske team jobber tett med anerkjente universiteter og høyskoler for å rekruttere talenter.

CTO For Hire

Trenger din bedrift en CTO for en kortere periode? Vi kan stille med CTO som jobber deltid hos deres bedrift i en periode, samt hjelpe dere med å finne en permanent på sikt om dere skulle trenge det.

prising

Vi hjelper bedrifter med å estimere tidsbruk og omfang av programmeringsprosjekter. Vår ekspertise gir nøyaktige tidsplaner som kan redusere risiko, minimere kostnader og øke lønnsomheten.

Intervju av utviklere

Det kan bli kostbart om man ansetter feil utvikler. Derfor kan det være lurt å få en second opinion. Vi bistår bedrifter i ansettelsesintervjuene med å stille de riktige spørsmålene slik at dere finner den beste kandidaten.

Sikkerhet

Selskaper bør sjekke sikkerheten til sine løsninger jevnlig. Dette øker sikkerheten og reduserer risikoen for hackere og datalekkasjer. Vi kan utføre pen testing og gjøre forebyggende arbeid for å hindre cyberangrep.

Estimatsjekk

Har du fått et estimat fra utvikler å synes det er vanskelig å vite om du skal betale rett pris? Vi kan gå over estimatet å gi dere tilbakemelding på om tilbudet virker fornuftig.

Prosjektledelse

Trenger dere en prosjektleder? Vi tilbyr erfarne prosjektledere slik at du får ledet ditt IT prosjekt effektivt. Våre prosjektledere har bred erfaring og ekspertise, og kan raskt tilpasse seg ulike arbeidsmiljøer og prosjekter.

Vår ekspertise

				
					Frontend:
React, Vue2, Vue3, Javascript, Three.js, leaflet, material design, bootstrap ui, cypress e2e testing, universell utforming, vite, HTML, CSS, SCSS, REST/JSON, GraphQL queries, TypeScript, ES6, Svelte

Backend:
Python, Flask, Node, express, Django, Django DRF, REST, Docker, Fast API, Docker container, Firebase, sequelize, PHP, Java

Database:
PostgreSQL, MS SQL, MySQL, SQLite, NoSQL, ORM, MongoDB

Annet/Tooling/Stash:
Git, JIRA, Trello, Atlassian, Confluence, Wiki, Terminal,Fish, Git LFS, CI/CL, Pipelines, Actions

Sky/Cloud:
Azure, Google Cloud, Cloud functions, App Engine, Flex engine, Cloud messaging, queue systems
				
			

Kontakt Oss